Monday, December 29, 2014

Царцаа шоргоолж хоёрын үлгэр /товчлол/

Хэн бүхний мэдэх " Царцаа шоргоолж хоёр"-ын үлгэрийг яльгүй өөрчилж ( товчилж ) Шууд ардчилалын давуу талыг харуулахыг зорилоо. Иргэдэд эрх шилжээд аливаа асуудлаа өөрсөдөө шийдэх нь ямар ч мундаг нам, төлөөлөгч, дарга мяндагтнаас илүүтэйгээр амьдралаас урган гарсан, ахин эрсдэлд орох магдлал маш бага, жинхэнэ нүдээ олсон шийдвэр гаргах нь гарцаагүй. Иргэд шийдвэр гаргах нь "шууд ардчилал"- гаргасан шийдвэрээ хэрэгжүүлэх, бүтээн байгуулалцах, хяналт тавих зэрэг нь оролцоо болж "шууд ардчилал- иргэдийн оролцоо" нь бүрэн утгаараа орших буйзаа.

No comments:

Post a Comment