Tuesday, January 6, 2015

ddcp

Иргэний оролцооны тухай хууль - 2015.01.06 төсөл

Monday, December 29, 2014

Царцаа шоргоолж хоёрын үлгэр / эхээрээ /

Царцаа шоргоолж хоёрын үлгэрийг жинхэнэ эхээр нь төлөөллийн ардчилалын олон дамжлага, хүнд суртал, хөрөнгө эрх мэдлийн хэт төвлрөл зэргийг харуулахыг зорилоо. Төлөөллийн ардчилал нь аливаа асуудалд шийдвэр гаргахдаа шат дамжлага ихтэй, цаг хугацаа их ордог, нэгэнт гарсан шийдвэр нь хөрсөн дээр буухдаа зохцилдлогоо муутай, хөрөнгө мөнгө нь танагдсаны улмаас асуудлаа бүрэн шийдэхэд /чавчигдсан / хүрэлцэхгүйгээс болж чанар чансаа муутайгаас гадна иргэд хүртэл дарга нарын л шийдвэр мэтээр ойлгож асуудалд хол хөндий идэвх муутай байх зэрэг нь нэгэнт амьдрал дээр ажиглагддаг билээ. Тус үлгэрт нэг ширхэг хялгас төдийхнөөр асуудлаа шийдсэн болж гол аюул нь хэвээр үлдэж байгаагаар төлөөллийн ардчилалын сул талуудыг төсөөлөн ойлгож болох болов уу.

Царцаа шоргоолж хоёрын үлгэр /товчлол/

Хэн бүхний мэдэх " Царцаа шоргоолж хоёр"-ын үлгэрийг яльгүй өөрчилж ( товчилж ) Шууд ардчилалын давуу талыг харуулахыг зорилоо. Иргэдэд эрх шилжээд аливаа асуудлаа өөрсөдөө шийдэх нь ямар ч мундаг нам, төлөөлөгч, дарга мяндагтнаас илүүтэйгээр амьдралаас урган гарсан, ахин эрсдэлд орох магдлал маш бага, жинхэнэ нүдээ олсон шийдвэр гаргах нь гарцаагүй. Иргэд шийдвэр гаргах нь "шууд ардчилал"- гаргасан шийдвэрээ хэрэгжүүлэх, бүтээн байгуулалцах, хяналт тавих зэрэг нь оролцоо болж "шууд ардчилал- иргэдийн оролцоо" нь бүрэн утгаараа орших буйзаа.